Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một bài viết ở bất kỳ chuyên mục nào trong diễn đàn để đạt được điểm này

 2. 2

  Có ai đó thích bạn

  Có một ai đó đã thích bài viết của bạn, hãy tích cực đăng bài để được thích thêm.

 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.