Điểm thưởng dành cho ---vongtron----

 1. 20
  Thưởng vào: 13/10/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 13/10/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một bài viết ở bất kỳ chuyên mục nào trong diễn đàn để đạt được điểm này