Điểm thưởng dành cho trantiencong

 1. 20
  Thưởng vào: 22/2/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 20
  Thưởng vào: 13/2/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 15
  Thưởng vào: 27/7/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 1/4/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10
  Thưởng vào: 1/4/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 5
  Thưởng vào: 28/3/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 2
  Thưởng vào: 25/3/15

  Có ai đó thích bạn

  Có một ai đó đã thích bài viết của bạn, hãy tích cực đăng bài để được thích thêm.

 8. 1
  Thưởng vào: 25/3/15

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một bài viết ở bất kỳ chuyên mục nào trong diễn đàn để đạt được điểm này