Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Nhà cung cấp (Mecuabe.com) hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên. Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả hoặc của thành viên đăng tải.

* Ðể sử dụng các chức năng tại Mecuabe.com, bạn phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Bạn chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại Diễn đàn Mecuabe.com. Mecuabe.com có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang Mecuabe.com kể cả khi bạn đăng ký là thành viên của Diễn đàn hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng tại Mecuabe.com

* Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung mà có tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, vi phạm đạo đức, không đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, các loại thư rác hay thư rác giống như thủ thuật quảng cáo trá hình, hoặc những từ ngữ có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG
Diễn đàn Mecuabe.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Mecuabe.com không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Mecuabe.com sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này Mecuabe.com có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho Nhacso.net những thông tin sau:
- Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
- Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
- Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
- Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
- Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.
- Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với Mecuabe.comtheo địa chỉ email sau: info@dichso.com . Xin hãy chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.


QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐĂNG TẢI
Diễn đàn Mecuabe.com luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các bài viết, hình ảnh hoặc các nội dung khác. Mecuabe.comcó toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của Mecuabe.com sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của trang Web.
1. Bạn cam kết rằng: Bạn có đầy đủ năng lực hành vi chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên diễn đàn Mecuabe.com: (i) bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Mecuabe.com sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải; (ii) bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.
2. Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên Diễn đàn Mecuabe.com, bạn chuyển quyền này cho Mecuabe.com. Khi đó Mecuabe.com sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa nội dung, thay đổi hình ảnh, cắt nội dung...và sử dụng một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của Mecuabe.comnhư đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.
3. Bạn cũng cho phép người sử dụng diễn đàn Mecuabe.com quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên Diễn đàn Mecuabe.com và chuyển nhượng cho Mecuabe.comtất cả các quyền sở hữu như đã nêu; (ii) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Mecuabe.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam; (iv) đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Mecuabe.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
5. Bạn đồng ý rằng nguồn tài nguyên, các dữ liệu trên Diễn đàn Mecuabe.com (bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, các hình ảnh, thông tin xã hội, chính trị, quân sự, điện ảnh, âm nhạc, nguời nổi tiếng, thông tin ca sĩ, nhạc sĩ…) do bạn tải lên và Mecuabe.com hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền và pháp lý của các nguồn tài nguyên này.
6. Bạn hiểu rằng khi sử dụng diễn đàn Mecuabe.com, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Mecuabe.com không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải. Khi truy cập diễn đàn Mecuabe.com có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại Mecuabe.com, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Mecuabe.com (Công ty dịch thuật DỊCH SỐ) về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.


Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.